Projekt

Olaus Laurentii släktförening har i samarbete med Gagnefs släktforskarförening skapat flera register om befolkningen i Gagnef och Mockfjärd under 1600- och 1700-talen. Det är register över födda 1694-1740, vigda 1676-1776 och döda 1673-1736. Dessutom är vi i slutfasen med att rekonstruera den saknade husförhörslängden 1757-1775, där 13 av 15 byar i Mockfjärd och Gagnef är helt färdigställda. Även ett bouppteckningsregister för Gagnef 1818-1915 har skapats.

Alla register kan laddas ned som excel-filer här nedan:

Födda i Gagnef 1694-1740
Vigda i Gagnef 1676-1775
Döda i Gagnef 1673-1736
Gagnefs rekonstruerade husförhörslängd 1757-1775*
Gagnefs bouppteckningar 1818-1915
Samarbetspartner: Gagnefs släktforskarförening.
Personer som deltagit: Nils Roos, Roger Mattsson, Eva Landberg och Bernt Borgevik.

Registren senast uppdaterade 2021-02-09.

Födelseregistret uppdaterat med rättelser 2023-07-09
*Publiceras inom kort.