Arkiv

FÖRENINGENS ARKIVMATERIAL

Släktföreningen har som de flesta föreningar samlat på sig en hel del material, som kan vara av värde för framtiden. Detta har överförts till Dalarnas folkrörelsearkiv i Falun. Där finns även äldre handlingar rörande släktföreningen, inlämnade av föreningens grundare Eric Sundlöf. Sundlöfs övriga handlingar om Gagnef finns på Gagnefs kommunarkiv.

Digitalt material
Här nedan återfinns länkar till handlingar från den senaste årsstämman.

2019
Inbjudan årsmöte 2019-06-29
Verksamhetsberättelse 2018-2019
Årsmötesprotokoll 2019-06-29