Historia

1954 tog lokalhistorikern i Gagnef Eric Sundlöf kontakt med ett antal ”Gagnefsbor” och föreslog att man skulle bilda en släktförening bestående av ättlingar efter kyrkoherden och prosten i Gagnef, Olaus Laurentii (1543 – 1607).

Valet av Olaus Laurentii som stamfar i släktförening var naturligt eftersom han dels sannolikt var Gagnefs mest namnkunniga person under 1500-talet, dels kom de flesta av hans barn, barnsbarn och barnbarnsbarn att bo kvar i Gagnefs och Åhls socknar.

Eftersom Olaus Laurentii var kyrkoherde så finns det en hel del uppgifter om honom och hans familj i Västerås stifts herdaminnen och det gör det möjligt att följa honom och hans familj under 1500- och 1600-talen före kyrkböckernas tid.

Barnbarn och barnbarnsbarn gifte in sig och till många av Gagnefs och Åhls byar och Olaus Laurentii kom på så sätt att vara anfader för många Gagnefsbor samtidigt som dessa var besläktade.

1955 bjöd Eric Sundlöf in till ett första släktmöte och man kom överens om att bilda en släktförening som konstituerades 1956. Det beslöts även att man skulle ha årliga årsmöten.

Efter Eric Sundlöfs död 1967 upphörde föreningens verksamhet under några år. Ett misslyckat försök till rekonstruktion gjordes 1972 men 1986 togs initiativ till nystart av Stig Eklund, Uppsala, och Eric Ahlin, Stockholm. Sedan dess har föreningen haft årliga möten i juli månad.

Under släktföreningens första tid gav Eric Sundlöf ut sju stycken ”Släktböcker” som handlade om Olaus Laurentii och hans närmaste ättlingar, en del mer nutida släktutredningar samt beskrivningar av bygden och företeelser under äldre tider.

Efter rekonstruktionen 1986 har föreningen gett ut tre släktböcker där Släktbok VIII och IX dels innehåller släktföreningens tidiga historia, dels Eric Sundlöfs och Oscar Hanspers levnadsbeskrivningar medan Släktbok X handlar om Laurentiisläkten i Åhl. Föreningen har också tagit initiativ och redigerat flera lokalhistoriska böcker som publicerats på Gagnefs Hembygdsförenings förlag.

I slutet av 1990-talet presenterade Göte Liss ett förslag till ett digitalt släktregister som då omfattade ett par tusen ättlingar efter Olaus Laurentii. Detta register har under åren vuxit och omfattar nu inklusive ingifta uppgifter om 38 823 personer. Släktregistret finns sen många år på cd-skivor och i något förkortad version (med hänsyn till GDPR) även på nätet.

Efter Göte Liss död 2016 förs nu uppgifterna på den äldre hemsidan över till denna nya hemsida.

Källor:
Släkthäfte I, VIII och IX.Se även hemsidans avsnitt om Olaus Laurentii, hans familj och barnbarn och Göte Liss släktträd.