Släktträdet

Göte Liss släktträd

I sitt arbete på ABB i Ludvika hade Göte Liss anledning att ständigt arbeta med datorer.  När så persondatorrna kom fann Göte att dessa lätt kunde användas inom släktforskningen.
Mot slutet av 1990-talet hade Göte lagt upp ett första register som han presenterade vid årsstämman 1999 varvid han genast blev invald i styrelsen. Under årens lopp har Göte  ökat ut registret genom att via kyrkböckerna  följa upp släktgrenar, lusläst dödsannonser och dödsrunor och infogat uppgifter som personer har meddelat honom.

Släktträdet uppdaterades för några år sedan och har nu ett  något annorlunda utseende än det som presenterats på tidigare utgåvor av Släktföreningsns hemsida. Förutom den tidigare typen av träd, där Olaus Laurentii ättlingar presenteras genom familjesidor, var och en omfattande tre genarationer, finns nu möjligheten att generera en fem generationers antavla genom en enkel klick på en symbol vid namnen på var och en av centrumpersonerna på familjesidan.
Genom att klicka på namnet på någon av personerna på antavlan, får du fram en ny antavla med den person du klickade på som proband.
På inledningssidan finns en utförlig beskrivning hur det hela fungerar. Om du vill gå direkt till denn sida, klickar du på denna länk: Släktträdets inledningssida.
Om du istället vill läsa om Olaus Lautentii med familj, och om Släktföreningen Olaus Laurentii, går du till någon av rubrikerna till vänster.

HUR DU NAVIGERAR PÅ HEMSIDAN

Välj språk genom att klicka på en flagga nedan för att komma till första sidan.
Du kommer då till några sidor med information om Olaus Laurentii och Släktföreningen. På den sida som kommer upp, finns det längst till vänster en tabell med länkar där du kan klicka dig vidare. Länkarna leder dig till olika sidor med information om Olaus Laurentii släkt, om Släkföreningen Olaus Laurentii och om släktträNdet.
Om du söker en viss person, som du antar kan finnas i släktträdet, klickar du först på länken Släktträdets inledningssida. Den sida som då kommer upp innehålller detaljerade instruktioner för hur du går vidare för att hitta någon person du söker.

Till Göte Liss släktträd