Vigda i Gagnef 1676-1775

Vigda i Gagnef 1676-1775

Följande material är en bearbetning och sammanställning av tidigare Excelfiler, gjorda av Nils Roos, Roger Mattsson och Eva Landberg. Person- och by/ortnamn har ensats.

Eftersom det på den tiden saknades stavningsnormer kunde samma persons namn se olika ut beroende på vilken präst som gjorde noteringen. Det skiftade också över tid.

För att kunna söka i och sortera filen är det nödvändigt att ensa namn och byar. Vi har vad gäller by- och ortnamn valt den stavning som gäller i dag, och samma princip har till stor del använts vad gäller personnamn.

För vissa för- och efternamn har vi låtit ett antal varianter kvarstå, för att inte avvika alltför mycket från skriften i vigselböckerna.

Det betyder i de fallen att man efter en sortering kan behöva titta på fler ställen när man söker efter en person.

För ett antal namn har ensningen bara betytt smärre förändringar i stavningen, men för vissa är ändringen lite större:

Hindrich resp Hinric har ändrats till Henrik enligt dagens norm, vilket då också gäller efternamnen.

Peder, Pehr, Peter, Petter, Pher, Päder, Pähr, Pär har ändrats till Per. Samma gäller efternamnen.

Chersten, Cherstin, Chiersten, Kersten, Kiersten, Kierstin, Kjerstin har ändrats till Kerstin.

Margeta, Margita, Margreta har ändrats till Margareta, Marta till Margta samt Marita och Märit till Marit. Här har de vanligast förekommande varianterna fått styra.

Segri har ändrats till Sigrid.

Erichson, Erichsson, Ericsson, Eriksson och motsvarande på kvinnosidan har ändrats till Ersson/Ersdotter. Förnamnet ensat till Erik.

Görsson, Jöransson, Jörsson har ändrats till Göransson/Göransdotter.

Olofsson ändrat till Olsson/Olsdotter.

Gråbo, Gråboo, Gråboda har ändrats till Gråbodarna.

I de fall då prästerna utelämnat uppgifter som normalt finns med, har vi i aktuell cell angivit ”saknas”. Lämnas cellen tom kan det tolkas som att uppgiften är oläsbar eller att vi själva missat att få med allt.

I vissa fall har vi kunnat komplettera uppgifter som saknats i vigselboken. De uppgifterna har fått blå textfärg.

Datumkolumnen har inte granskats annat än mycket översiktligt, eftersom det inte fungerar att sortera efter den, då datumformaten skiljer sig åt.

Noteringskolumnen innehåller gårdsnamn och specificerade yrken som noterats av prästen. Övriga anmärkningar som i vissa fall gjorts har inte tagits med.

Vigslarna är noterade i den ordning de är införda i lysnings- och vigselboken. Det innebär inte nödvändigtvis korrekt datumordning.

Prästerna har ibland en avvikande ordning, och vid ett prästbyte hösten 1772 sker noteringarna i lysningsordning, med vigseldatumet noterat i en anmärkningskolumn.

Vi använder här vigseldatumen, vilket innebär en viss oordning på datumen. Fr o m år 1762 börjar prästerna numrera vigslarna, så därför väljer vi genomgående att behålla bokens ordning.

Sorteringsordning i ”namnsort man resp kvinna” – efter- och förnamn, by, efter- och förnamn. Bysortflikarna – by, efter- och förnamn för man resp kvinna. Hela filen är skrivskyddad.

Projektet har Gagnefs släktforskarförening (www.gagnefsslaktforskarforening.se) och Olaus Laurentii släktförening (www.olauslaurentius.se) som samarbetspartners.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *