Rekonstruerad husförhörslängd 1750-1775 för 12 Gagnefsbyar

Rekonstruerad husförhörslängd 1750-1775 för 12 Gagnefsbyar

Idén till en rekonstruktion av Gagnefs och Mockfjärds förlorade husförhörslängder fick Nils Roos av den rekonstruktion som är gjord av Boda sockens saknade hfl.

För Gagnefs och Mockfjärds del är det 15 byar som saknar husförhörslängder för perioden 1750-1775.

Ett flertal personer i Olaus Laurentii släktförening hjälptes åt under första årtiondet på 2000-talet med insamlandet av personuppgifter för de saknade byarna från födelse-, vigsel- och dödböckerna. Därutöver har Herman Lindbergs forskning om Gagnefsbyn och Karin Hedman-Larssons forskning om Mockfjärdsbyarna använts.
Färdigställandet i det skick som nu presenteras har de senaste åren gjorts av Eva Landberg, Roger Mattsson och Nils Roos.

Enhetlighet mellan byarna har eftersträvats, men förekomsten av familjer bakåt och framåt i tid, i förhållande till husförhörslängdens period, varierar.

Stavningen har ensats för namn och byar, och ofta moderniserats.
För varje gårdsnummer ligger identifierade familjer ihop. Basfamiljen får närmast under sig övriga släktingar samt ogifta barn och barn som inte stannar på gården.
Barn som står direkt under sina föräldrar saknar notering i Titelkolumnen. Son eller dotter med familj som bor kvar står för sig, och då anges t. ex. son framför, eller sonson om ytterligare en generations familj finns. Alla familjer skiljs åt med en tom rad.

Basfamiljen räknas alltid som utgångspunkt. Ingifta kvinnor står som ”hustru”, inte sonhustru, ingifta män anges med ”make”, inte måg. Släktskap i nedstigande led ligger direkt efter föregående generation, för att förtydliga kopplingen. Därför står hustrun ibland före maken. Förekommer fler giftermål för en person, ligger barnen i möjligaste mån efter respektive förälder. Födslar som skett i en annan by har angetts i kolumnen Övrigt.

Noteringen ”Föd-datum enl födbok” som ibland förekommer i kolumnen Övrigt, anger att felaktiga uppgifter finns på annan plats. Den första husförhörslängden från 1730 innehåller många felaktiga födelseår. I födelseboken saknas 1726, och födslar åren däromkring, som inte finns i födelseboken, kan ha skett det året. i kolumnen Övrigt har även felaktiga namn i kyrkböckerna noterats.

För Gagnefsbyarna anges begravningsdatum, för Mockfjärdsbyarna ofta dödsdatum. Komplettering har skett så långt möjligt utifrån de register som tidigare iordningställts, och återfinns på Olaus Laurentii hemsida, under Projekt. Vissa övriga uppgifter som behövt kontrolleras mer i detalj, har också kunnat resultera i ytterligare kompletteringar.

Tyvärr verkar ett antal uppgifter saknas i både födelse- och vigselböcker. Många uppgifter är okontrollerade, så rapportera gärna rättelser och kompletteringar till eva.landberg[at]telia.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *