Födda i Gagnef 1694-1740

Födda i Gagnef 1694-1740

Följande material är en bearbetning och sammanställning av flera tidigare Excelfiler, gjorda av Nils Roos, Roger Mattsson och Eva Landberg.

Tre flikar innehåller samtliga poster: den ena enligt födelseboksordning, den andra sorterad enligt kolumnerna Far, By/ort, Mor, År, och den tredje enligt By/ort, Far, Mor, År.

De övriga två flikarna är delade enligt födelsebokens uppdelning. Boken fr o m 1727 upptar poster t o m 1740.

Kolumnen ”Sid/bild” hänvisar till plats i födelseboken enligt ArkivDigital, och kolumnen ”Nr” är födelsebokens numrering.

Kolumnen ”Spec” visar i nr.ordningsflikarna födelsebokens ordning för de födslar där prästen gett samma nummer åt flera barn.

”Namn” och ”By/ort” har moderniserad stavning och har ensats i möjligaste mån. Särskild vikt har lagts på att åtminstone ensa namnvarianter för samma person.

Blå skrift: kompletteringar där det med god säkerhet kan antas vara de rätta uppgifterna, samt där namn ensats.

Röd skrift: rättelse av felskrift från prästens sida, eller vid oklarheter.

Trots kontroller kan självklart felaktigheter förekomma, även i form av orättade felskrifter av prästerna.

Rapportera gärna era rättelser och kompletteringar till eva.landberg@telia.com

I kolumnen ”Anmärkningar” anger ”PD 1” de födslar som hör till samma Per Danielssonfamilj. I Arvslindan finns vid den tiden två familjer med identiska föräldranamn.

Projektet har Gagnefs släktforskarförening (www.gagnefsslaktforskarforening.se) och Olaus Laurentii släktförening (www.olauslaurentius.se) som samarbetspartners.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *