Döda i Gagnef 1673-1736

Döda i Gagnef 1673-1736

Följande material utgår från en tidigare registrering, och har bearbetats av Roger Mattsson, Nils Roos och Eva Landberg.

Numrerat i originalboken: 1673 – 1675; 1696 – t o m 26 1712; 1720 – 1736. Ej numrerat i originalboken: 1676 – 1695; fr o m 27 1712 – 1719.

Grön cellfärg i Nr-kolumnen – tilläggsnummer för onumrerade dödsfall i originalboken, för att i övrigt följa bokens numrering.

Kolumnen Bild hänvisar genomgående till ArkivDigitals bildnummer, eftersom sidnummer saknas i EI:2.

Har dödboken ”änka” som benämning på liket, har kolumnen Anhörig/Föräldrar kompletterats med ett ”s”, dvs salig före namnet, om det inte angetts.

Har maken i dödboken noterats som salig, har kolumnen Benämning kompletterats med ”änka” före hustruns namn, om det inte angetts.

Blå skrift – gjorda kompletteringar utöver de ovan nämnda, från andra källor. I kolumnen Information är egna noteringar i blå skrift.

Röd skrift – rättelser eller där det är oklart vad som står. Vid rättelser har originalbokens fel angetts i kolumnen Information.

För- och efternamn har moderniserats och ensats i möjligaste mån.

Gårds-/Soldatnamn betecknas med G respektive S i kolumnen Typ intill.

Begravningsdatum har angetts endast där ett kalenderdatum finns i originalboken. Helgbeteckningar har inte översatts till datum.

I kolumnen Ålder anger ”nöddop” att barnet dött strax efter. ”(nöddop)” anger att prästen inte skrivit ut ordet men innebörden är densamma.

Kolumnen Hemort: moderniserad stavning och ensning. Björka motsvarar Sörbjörka. Born har ensats till Borgsheden. Mockfjärdsbyar har tillägg S M eller N M för Södra respektive Norra Mockfjärd.

OBS att det för många endast står S eller N Mockfjärd som hemort, eller enbart Mockfjärd. Sök även på de varianterna i flikarna Ortsordn, utöver på bynamn.

Många dödsfall saknar helt hemortsbestämning, finns då under Saknas.

Kolumnen Anhörig/Föräldrar: kolumnen Typ intill har M för make/maka och F för föräldrar. Övriga släktskap anges i Benämning eller i Anhörig/Föräldrar.

Fliken ”Ortsordn år” är sorterad på Hemort, därefter år och nr, och fliken ”Ortsordn anh” på Hemort, därefter Anhörig/Föräldrar, sen år och nr.

Fliken Bildhänvisn sammanfattar förekomsten i originalböckerna, eftersom uppgifterna inte ligger i en följd. Hela filen är skrivskyddad.

Projektet har Gagnefs släktforskarförening (www.gagnefsslaktforskarforening.se) och Olaus Laurentii släktförening (www.olauslaurentius.se) som samarbetspartners.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *