Åhls kyrka

Åhls kyrka är en kyrkobyggnad i östra delen av samhället Insjön. Den tillhör Åhls församling i Västerås stift.

Kyrkobyggnaden

Någon gång på medeltiden uppfördes en enkel salkyrka av gråsten. Den bestod av långhus med rakt avslutat kor i öster. Vid södra sidan fanns ett vapenhus av trä. Troligen tillkom sakristia och kyrktorn under medeltiden. 1683 – 1684 byggdes sakristian ut åt öster. Enligt en inventering 1628 bestod kyrkorummets innertak av två tegelvalv.

Nuvarande stenkyrka uppfördes 1761 – 1767 under ledning av byggmästare Pehr Schutzberg från Västerås. Av gamla kyrkan revs allt utom långhusets nordmur, västgavel samt delar av tornet som ingår i nuvarande kyrka. En genomgripande restaurering utfördes 1966. Till det yttre är kyrkan tämligen oförändrad sedan byggnadstiden.

Inventarier

  • Predikstolen, som sattes upp på 1780-talet, är tillverkad av Hans Mohson i Svärdsjö.
  • Nuvarande orgel, som invigdes 1967, är byggd av Nils Hammarberg i Göteborg. Orgeln har 27 stämmor varav åtta fanns i gamla orgeln.
  • Altaruppsatsen från 1827 är utformad som en antik tempelgavel med korset i centrum. Snickeriarbetena är utförda av kyrkvärden Johan Göransson medan dekormåleriet är utfört av Anders Richman i Falun.
  • Vid södra väggen finns ett altarskåp som tillverkades på 1480-talet.
  • I korets södra del står en modern dopfunt tillverkad 1977 i Leksand efter ritningar av Erik Sand från Strängnäs. Funten är inspirerad av medeltida dopfuntar.
  • Under kyrkans golv har foten till en medeltida dopfunt i gotländsk kalksten påträffats.