Årsstämman 2023

Årsstämman hölls i Bodarnas bystuga den 1 juli.
Stämman inleddes sedvanligt med kaffe och en rejäl smörgås.

Årets tema var emellertid inte Bodarna utan Arvslindan några kilometer söderut, dit kosan nu styrdes. Där blev det en intressant byvandring med styrelseledamoten Nils Roos som guide. Han har sin fädernegård i byn.
Åter till bystugan blev det lunch från lnsjöns hotell.

Därefter vidtog årets föredrag då Lars Liss berättade om sin mångåriga forskning om fotografen Hans Per Persson. Vi fick se bilder ur Lars omfattande fotoarkiv med exempel på alla finesser som denne fotograf åstadkommit.

Hans Hellström berättade därefter om det som kallas för Sveriges sista häxprocess, som ägde rum i Åhl och som nu har dokumenterats i en nyutkommen bok.
Därefter hölls årsmötet och vad som då beslutades framgår av protokollet som bifogas.

Årsstämman avslutades med sedvanlig eftermiddagsfika.

Under stämman fanns möjlighet att inhandla de tio häften som släktföreningen givit ut genom åren samt även böcker om Gagnef och Åhl.

Sammanlagt 47 personer deltog i stämman, varav 33 var med på årsmötet.


Nedan finns kallelse med program och årsmöteshandlingarna samt protokollet från mötet att ladda ned.

Kallelse

Dagordning

Verksamhetsberättelse 2022

Årsredovisning och revisionsrapport 2022

Protokoll från årsmötet