Projekt

Olaus Laurentii släktförening har i samarbete med Gagnefs släktforskarförening skapat flera register om befolkningen i Gagnef och Mockfjärd under 1600- och 1700-talen. Det är register över födda 1694-1740, vigda 1676-1776 och döda 1673-1736. Dessutom är de saknade husförhörslängderna 1750-1775 för 12 byar i Gagnef och 3 i Mockfjärd rekonstruerade. Även ett bouppteckningsregister för Gagnef 1818-1915 har skapats.

Alla register kan laddas ned som Excel-filer här nedan:

Födda i Gagnef 1694-1740
Vigda i Gagnef 1676-1775
Döda i Gagnef 1673-1736
Gagnefs rekonstruerade husförhörslängd 1750-1775
Mockfjärds rekonstruerade husförhörslängd 1750-1775
Gagnefs bouppteckningar 1818-1915

Samarbetspartner: Gagnefs släktforskarförening.
Personer som deltagit: Nils Roos, Roger Mattsson, Eva Landberg och Bernt Borgevik.

Födelseregistret uppdaterat med rättelser 2024-01-05

Vigselregistret uppdaterat med rättelser 2024-01-05

Rekonstruerade husförhörslängder upplagda 2024-01-04