Projekt

TIDIGA VIGSEL- OCH DÖDBÖCKER FÖR GAGNEF TILLGÄNGLIGA PÅ NÄTET:
 

Vigslar i Gagnef 1676-1775
Döda i Gagnef 1673-1736
Samma sak för födda i de tidiga födelseböckerna har på börjats för andra ändamål,
med det har inte ännu beslutats om någon fortsättning på ovanstående.

En reviderad version för vigslar 1676 – 1775  har just tagits fram och kommer att ersätta ovanstående version.