SLäKTTRÄD
Hur man hittar i släktträdet1. INLEDNING

När jag nu presenterar ett nytt släktträd på föreningens hemsida, sker det med hjälp av ett, för mig, nytt släktforsk-
ningsprogram, nämligen Reunion, som endast finns för APPLE-datorer. Det kommer att visa sig att resultatet inte avviker så värst mycket från det föregående trädets utseendet, vilket förklaras med att mitt förra program, Generation Easy Tree för Windows, och Reunion, har ett gemensamt ursprung då båda hette Reunion. Generation Easy Tree är nu nedlagt och har därför inte underhållits på många år; därav byte av program.
    Släktträdet presenteras här i två varianter, dels på i stort sett samma sätt som tidigare. Personerna presenteras familjevis på en familjesida för varje person med huvudparet i mitten, deras föräldrar ovanför och barnen nedtill.
    Man rör sig fram och tillbaka i trädet genom att klicka på centrumfamiljens barns eller dess mor- och farföräldrars namn på familjesidan.
    Dels visas en ny, och intressant, funktion i denna upplaga. Från familjesidan går det nämligen nu att med ett klick på en symbol i form av ett träd, generera en fem generationers dynamisk antavla. se bild 5 nedan.
    En annan nyhet är att även s.k. "ingifta ättlingars" föräldrar medtagits, men naturligtvis har också många nya "äkta ättlingar" tillkommit. Totalt innehåller släktträdet ca 32600 namn.
Göte Liss

FLER DETALJER OCH INSTRUKTIONER FöLJER NEDAN

När du klickar på nedanstående knapp (märkt START) får du upp en första sida med alla efternamn, som är representerade i släktträdet. En bild av en del av sidan visas till höger här.
Men läs först resten av introduktionen nedan!Upptill på sidan, under "Contents" finns fyra stycken länkar:
    Surnames - sidan med efternamn, som du nu ser t.h.
    Contact - leder till slutet på denna sidan, dår
    utgivarens namn och adress anges.
    Home Card - till Olaus Laurentii familjesida.
    Index - till förnamnsidan.
På varje sida, utom efternamnsidan, finns länkar liknande de ovan, med vilka det är möjligt att förflytta sig mellan sidorna.
    Om du vill komma tillbaka till denna introduktionssida, måste du först klicka på länken "Content" längst ned på sidan där du är. Nedtill på den sidan du då kommer till, näligen efternamnssidan, finns länk till denna intruduktionssida.

Bild 1. Lista med efternamn
2. ATT SöKA EN PERSON

På den sidan, som du får upp när du klickar på Start-knappen, finns alltså alla aktuella efternamn uppradade i alfabetisk ordning. Observera att sidan är mycket lång. Eftersom många personer i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet bytte sina patronymiska efternamn till moderna släktnamn, är efternamnen i listan ofta kombinationer av två eller ibland tre namn.
    Om du nu hittar efternamnet för den person du söker, och klickar på namnet, kommer det upp en sidan med en kolumn, också den mycket lång, med dopnamnet du valt, under sitt efternamn, överst på den nya sidan, vilken visas till höger.
    Eftersom det patronymiska benämningssystemet innebär att vissa namn förekommer i stor mängd, i synnerhet som gårds- eller soldatnamn ofta inte är kända, finns det väldigt många namn av typen Anna Andersson och Olof Olsson. I sådana fall kan det vara av stor hjälp om man känner till en, inte alltför avlägsen, släkting, till den sökta personen, med ett något så när unikt namn, som man kan söka på. Därefter kan man möjligen klicka sig fram till den man söker.
    På efternamnsidan enligt bild 1 har jag valt Andersson Åkerman. Jag vill nämna att mitt släktforskningsprogram är amerikanskt, varför det inte skiljer mellan a, å och ä respektive o och ö. Detta påverkar framför allt alfabetiska listor.
Bild 2. Lista med förnamn3. PERSONENS FAMILJESIDA, hur man förflyttar sig i slätträdet

På efternamnslistan klickar vi nu på förnamnet Daniels OLOF, som är det enda under rubriken Andersson Åkerman, varpå vi får upp en familjesida med Daniels Olof Andersson Åkerman och hans hustru Permats Karin Persdotter i centrum. Deras barn finns nedtill på bilden, och deras föräldrar hittar man ovanför respektive namn.
    Härifrån rör man sig uppåt i trädet, d.v.s. bakåt i tiden, genom att klicka på någon av centrumfamiljens föräldrars namn, se bild 4. På samma sätt kan man klicka på något av centrumparets barn och få upp familjesidan för detta barn.
Bild 3. Familjesidan för den sökte personen


Bild 4. Familjesidan för den sökte personens föräldrar4. HUR MAN HITTAR ANTAVLAN

Till höger om Danils Olof Andersson Åkermans namn på hans familjesida (bild 3), syns en symbol i form av ett träd. Klicka på denna för att få upp en fem generationers antavla med Daniels Olof som poroband och fyra generationer av hans anfäder.
    Här finns nu möjligheten att skapa antavla även för någon av personerna i den första antavlan. Namnen i rutorna utgör nämligen klickbara länkar som leder till nya antavlor. Klickar man på Danils Olof Andersson Åkermans farfars namn kommer det upp en sida med farfadern som proband i en fem generationers antavla enligt bild 6.
    På bild 6 kan man, för vissa personer i antavlan, se ett vitt fällt med en nedåtriktad pil och information om antal makar och barn under personens namn i den färglagda namnrutan. Om man klickar på nämnda pil förstoras rutan, och namnen på personens make/maka och deras barn visas.

Bild 5. Antavla för Daniels Olof Andersson Åkerman.

Bild 6. Antavla med Daniels Olof Andersson Åkermans farfar som proband.

Bild 7. Namnen på Daniels Olof Andersson åkermans farfars familj visas i trädet.