Birth. 23 April 1923, Skee församling, Göteborgs och Bohus län
Christ.  
Death.  
Burial.  
Birth. 27 March 1923, Örgryta församling, Göteborgs och Bohus län
Christ.  
Death.  
Burial.