Bli medlem

Vill du bli medlem?

Medlem kan var och en bli som kan spåra sina anor tillbaka till
Olaus Laurentii och hans barn.
Kan du hitta en nära släkting i det släktträd som finns på dessa webbsidor, är du mycket troligt kvalificerad för medlemskap.
I tveksamma fall kan du ta kontakt med
Gunnel Malm telefon 0241 62062

Om du klickar här

kommer du till en sida där du kan fylla i din medlemsanmälan, eller också kan du gå till föreningens hemsida och få lite information om föreningen.
Förutom uppgifter om dig själv bör du om möjligt också
1.  ange den senaste anförvant som bott eller bor i Gagnef,
2. dennes födelseår eller födelsedag,
3. hemby i Gagnefs eller Åhls socken och
4. eventuellt gårdsnamn.