Årsstämman 2021

Årsstämman ska enligt stadgarna hållas söndagen efter midsommarhelgen. Styrelsen äger rätt att, om särskilda omständigheter finns, förlägga årsmötet tillfälligt till annan tidpunkt. Styrelsen har beslutat att årsstämman på grund av Coronapandemin inte heller i år kan hållas enligt ovan med deltagande av medlemmarna som vi brukar.   En tillfällig lag har beslutats på grund av […]