Årsstämman 2021

Årsstämman ska enligt stadgarna hållas söndagen efter midsommarhelgen. Styrelsen äger rätt att, om särskilda omständigheter finns, förlägga årsmötet tillfälligt till annan tidpunkt. Styrelsen har beslutat att årsstämman på grund av Coronapandemin inte heller i år kan hållas enligt ovan med deltagande av medlemmarna som vi brukar.  

En tillfällig lag har beslutats på grund av Corona-pandemin. Lagen möjliggör att en person kan vara ombud för fler medlemmar än vad som anges i stadgarna samt att poströstning kan tillämpas. Styrelsen har beslutat att genomföra årsstämman enligt denna lag.

Medlemmarna kommer att få kallelse med poströstsedlar. Motioner ska inlämnas till styrelsen senast 10 juni.

info@olauslaurentius.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *