Arkivmaterial

FÖRENINGENS ARKIVMATERIAL

Släktföreningen har som de flesta föreningar samlat på sig en hel del material, som kan vara av värde för framtiden. Detta har överförts till Dalarnas folkrörelsearkiv i Falun. Se förteckning nedan. Där finns även äldre handlingar rörande släktföreningen, inlämnade av föreningens grundare Eric Sundlöf. Sundlöfs övriga handlingar om Gagnef finns på Gagnefs kommunarkiv